O Nośnej

Fundacja Nośna to organizacja pozarządowa powstała we wrześniu 2015 roku w Krakowie. Celem Nośnej jest promowanie młodych artystów oraz propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki zaangażowanej i ruchów radykalnych. Nośna zajmuje się edukacją kulturalną, działalnością wydawniczą oraz działaniami na rzecz integracji środowisk twórczych, naukowych i społecznych. Współpracuje z oddolnymi inicjatywami i niezależnymi przedsięwzięciami w zakresie realizacji działań artystycznych i kulturowych.

Skład Nośnej: Ola Nowicka, Paulina Sobczyk
A także: Iga Urbańska, Monika Zielińska
Identyfikacja wizualna: Jacek Rakiej, Michalina Rolnik

fot. M. Korneluk