RESEARCH TANK: Caterina Preda

Caterina Preda
Sztuka, państwo i ideologia w czasie komunistycznych dyktatur Europy Wschodniej
13.10.2018, sobota, godz. 18.00
miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Prezentacja dotyczyć będzie roli sztuk wizualnych w czasie komunistycznych dyktatur w Europie Wschodniej (1945–1989), szczególnej analizie poddając relację między państwem a artystą. Twórcy często byli zmuszani lub zachęcani do wpisywania się w ramy oficjalnej ideologii, a także nagradzani za to finansowo. Ich postawy jednak się różniły – z jednej strony pomagali utrwalać nową estetykę opartą na socrealizmie, z drugiej opierali się temu wezwaniu. Część wykładu poświęcona zostanie związkom zawodowym twórców, powstającym na przełomie lat 40. i 50. Odpowiadały one za zamówienia na projekty artystyczne i w istotny sposób wpływały na kształtowanie państwowej estetyki. Analiza dyktatur komunistycznych stanie się także punktem wyjścia do refleksji nad radykalizującymi się tendencjami we współczesnej rzeczywistości społecznej.

Caterina Preda jest pracowniczką Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z relacjami między polityką i sztuką, w szczególności wokół współczesnych form dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Autorka między innymi książki Art and Politics under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania (2017).

Skip to content