RESEARCH TANK: Emese Kürti

Nieposłuszni. Granice sprzeciwu w węgierskiej sztuce eksperymentalnej
24.11.2018, sobota, godz. 18.00
miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Pierwsze eksperymenty z muzyką konkretną i elektroniczną na Węgrzech prezentowano pod koniec lat 50. poza oficjalnym obiegiem, w kręgach związanych z tamtejszą kontrkulturą. Muzyczna awangarda pojawiła się więc poza ramami instytucjonalnymi, choć główny przedstawiciel nowej muzyki (kompozytor i radiolog, dr. László Végh) działał na pograniczu ówczesnej kultury i polityki. „Podwójny agent” neoawangardy – jak określił go jeden z inicjatorów pierwszego węgierskiego happeningu – jednocześnie pracował dla tajnej policji, uczestniczył w życiu subkultur młodzieżowych i tworzył sztukę progresywną w Budapeszcie. Niejednoznaczna postawa artysty wynikała z jego kluczowej roli w kształtującym się akcjonizmie, inspirowanym muzyką eksperymentalną. Podczas wykładu przyjrzymy się muzyce awangardowej i akcjonizmowi węgierskiemu, paradoksom etycznym różnych pokoleń artystycznych, a także złożoności subwersywnych idei z lat 60. i 70.

Emese Kürti – historyczka i krytyczka sztuki, od 2009 do 2015 roku związana z Muzeum Ludwiga w Budapeszcie. Do roku 2018 kierowniczka acb ResearchLab, prowadzącego badania nad neoawangardą. Redaktorka książek BOSCH+BOSCH: Conceptual Practices from the Former YugoslaviaScreaming Hole: Poetry, Sound and Action as Intermedia Practice in the Work of Katalin Ladik (2017) i Glissando and Plucking Strings. Contemporary music and the neo-avantgarde in the underground spaces, 1958–1970 (L’Harmattan, 2018).

Skip to content