Informacje

Fundacja Nosna jest jedną z organizacji non-profit wspierających sztukę współczesną w Polsce. Udziela pomocy finansowej artystom i prowadzi różne projekty, które skupiają się na promocji, zrozumieniu i docenieniu sztuki współczesnej i nie tylko.

inwestowanie w sztukę

Sztuka a wartość materialna

Sztuka jest sposobem wyrażania myśli i uczuć, a także może być cennym atutem. W przeszłości sztuka nie była ta...