Parapsychologia to dziedzina, która fascynuje zarówno...