Happening to rodzaj artystycznego wydarzenia, które ma na...